Shanghai Jiaoze Industrial Co.,Ltd, създадено през 2021 г., е доставчик на CDMO, който е специализиран в предоставянето на услуги на едно гише за клиенти на лекарства с малка молекула от разработването на пътя до комерсиализацията, включително научноизследователска и развойна дейност, производство и приложение за регистрация. Дейността му обхваща персонализиране на лаборатории; Разработване на процеси; Междинно и пилотно производство на APl, продажби на продукти, търговско производство и др.